پیشنهاد برای مطالعه

دفاع مقدس یک فرهنگ و تفکر مبتنی بر اندیشه اسلامی انقلابی است. این تفکر از جانب رهبر کبیر و معمار بزرگ انقلاب اسلامی نهادینه شد و بر اساس اندیشه‌های آن بزرگ مرد جهاد و مبارزه ابتنا داشته و دارد. براساس این فرهنگ ارزشی، دفاع مقدس محدود به زمان خاص و یا مکان خاصی نیست؛ بلکه تا زمانی که تقابل حق و باطل بوده و ارزش و ضد ارزش در مقابل هم صف‌آرایی می کنند و تا زمانی که پرچم استکبار ستیزی و حق‌طلبی ملل مسلمان و مستضعف که تجلی آن در ایران اسلامی و انقلاب اسلامی آن است، برپا باشد، این دفاع ضروری بوده و پا برجا است و برای حفظ این روحیه و بقای این تفکر باید بر مبانی اندیشه‌ای، اجتهادی، الهی، سیاسی و فرهنگی آن توجه نمود و بدون شک این مبانی توسط بنیانگذار این تفکر در عصر حاضر بسط داده شد. بنابر این اساس توجه به نقش امام خمینی(ره) و رهبری و فرماندهی این بزرگ مرد در دفاع مقدس همزمان با برگزاری کنگره ملی نقش امام خمینی(ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید  استان مرکزی، ضروری بوده تا جهت تئوریزه کردن و گسترش این تفکر از آن بهره برده شود. بر همین مبنا همایش ملی «امام خمینی(ره) و فرماندهی دفاع مقدس» طراحی گردید تا اندیشمندان و محققان و صاحب‌نظران مشارکت و این تفکر جهادی امام را تبیین و ارائه نمایند. … ادامه مطلب

خاطراتی از امام خمینی(ره) و دفاع مقدس

  • بگذارید آزاد باشند (رحیم صفوی)
    قبل از شروع جنگ بود. روزی با بچه های شورای عالی سپاه خدمت حضرت امام رسیدیم. بعد از فرمایشات حضرت امام، برادر رضایی برای گرفتن عکس از حضرت امام اجازه خواستند که آن بزرگوار قبول کردند. برای گرفتن عکس بچه ها سه – چهار نفری کنار حضرت امام نشستند و چون جا تنگ بود بسیار […]
  • آرامش و اطمینان امام در برابر فتنه انگیزیهای دشمن (محمد باقری)
    بعد از عملیات مرصاد، خدمت حضرت امام رسیدیم. در آن عملیات از جمله اهدافی که منافقان کوردل دنبال می کردند، تصرف يا انهدام منطقه جماران بود و برای این منظور، یگانی مشخص کرده و نقشه توجیهی جماران و اطلاعات مربوط به پستهای نگهبانی، میزان نیروهای سپاه در منطقه جماران، روش تصرف و … را مشخص […]
  • مردم ما مردم جنگند، مردم حماسه اند (صادق آهنگران)
    در مراسم سوم یا چهلم شهدای بمباران دزفول شعری خواندم که با بیت «ای عزیزان شد به پا غوغای محشر» شروع می شد و در ادامه شعر «یک طرف افتاده طفلی یک طرف افتاده مادر». اشعار، صحنه های دلخراش جنگ را مجسم می کرد که چه روی داده است. شعر را که خواندم همان شب […]